Willa AVE 1907r

Szansa na drugie życie

Opracowano dokumentację techniczną na realizację remontu Willi AVE
z przeznaczeniem na Centrum edukacyjno-kulturalno-historyczne

AVE w Błoniu

 

Dzięki współpracy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu oraz Gminy Tarnów przy wsparciu Pani Poseł Anny Pieczarki uzyskano w 2022 r. kwotę 30 tys. zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego  w ramach Programu „Infrastruktura Kultury 2022” na wykonanie zadania pn.: „Dokumentacja techniczna remontu Willi AVE z przeznaczeniem na Centrum edukacyjno-kulturalno-historycznego AVE w Błoniu”. Willa AVE w Błoniu jest własnością Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 30.000,00 zł, zaś dofinansowanie pokryło 100% całkowitego kosztu zadania - opracowania dokumentacji technicznej (zadanie bez wkładu własnego).

 

Zakres rzeczowy opracowanej dokumentacji:

1. Mapa do celów projektowych,

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego budynku,

3. Projekt architektoniczno-budowlany remontu Willi AVE z przeznaczeniem na Centrum edukacyjno-kulturalno-historyczne AVE w Błoniu.

 

Willa AVE była w czasie okupacji niemieckiej siedzibą Domu Formacyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Budynek powstał w 1907 r. z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla alumnów. W Willi Ave odbywały się zajęcia dydaktyczne podczas I wojny światowej, kiedy budynek Seminarium w Tarnowie był używany jako szpital wojskowy. Budynek Willi AVE posiada nierozerwalną więź z męczeńską śmiercią osoby duchownej rektora Wyższego Seminarium Duchownego księdza Romana Sitki (1880-1942), którego osadzono w Auschwitz-Birkenau, gdzie został zamordowany, za prowadzenie nielegalnych zajęć dla alumnów podczas II wojny światowej. Obecnie budynek jest nieużytkowany i od ok. 15 lat trwa jego remont (doraźne zabezpieczenie przez niszczeniem). Jest plan utworzenia w tym budynku Centrum edukacyjno-kulturalno-historyczne AVE w Błoniu i szersze pokazanie działalności Ks. Romana Sitki na rzecz Kościoła, bohatera, duchownego niezłomnego, obrońcy wiary i niepodległej Polski. Projekt będzie oddaniem hołdu Duchownemu Niezłomnemu, którzy oddał swoje życie za Ojczyznę. Droga jego życia, to droga wiary i bezkompromisowości. Należy o takich ludziach pamiętać, o ich wielkim świadectwie. Przed trzema laty Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Obchodzony jest 19 października jako upamiętnienie duchowieństwa, które sprzeciwiając się władzy, zostało zamordowane. Właśnie tego dnia w 1984 roku funkcjonariusze SB uprowadzili księdza Jerzego Popiełuszkę i następnie w bestialski sposób zamordowali.

 

Link do strony na temat błogosławionego Ks. Romana Sitko:

https://www.wsd.tarnow.pl/seminarium/historia/bl-ks-roman-sitko

 

oraz na naszej parafialnej stronie internetowej .

Dziękujemy Panu Stanisławowi Sarad i Józefowi Kuboń za zaangażowanie i wykonane prace.

 

 

 

Polecajmy w modlitwie dalszy rozwój prac i napływ środków na przywrócenie tak wspaniałego zabytku na terenie naszej parafii. 

Błonie 80, 33-113 Błonie 

kancelaria@parafiablonie.pl

Nasza 

Parafia

Kontakt

Błonie 80, 33-113 Błonie

 

+48 609 941 624

 

kancelaria@parafiablonie.pl

Nr konta parafii

 

Parafia w mediach społecznościowych