Błonie 80, 33-113 Błonie 

kancelaria@parafiablonie.pl

Nasza 

Parafia

Duszpasterze

ks. Piotr Barczyk

  Urodził się 4 września 1978 roku w Bochni. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Rajbrocie. W 1997 roku złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Tarnowie.

 W 2003 roku ukończył studia w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na wydziale teologicznym w Tarnowie i obronił pracę magisterską z zakresu misjologii pt. "Świat Misyjny, jako forma animacji misyjnej dzieci" napisaną pod kierunkiem ks. dr Krzysztofa Czermaka - wikariusza biskupiego ds misji. W dniu 24 maja 2003 roku otrzymał - z rąk biskupa Wiktora Skworca - święcenia kapłańskie. W latach 2003-2006 pracował, jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Barcicach k. Starego Sącza. Jest pasjonatem muzyki. Założył młodzieżową orkiestrę dętą. Dzięki Jego staraniom i młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, uruchomiony został klub BETANIA. W latach 2011 - 2015 pracował w parafii pw. św. Michała Archanioła w Szalowej. W latach 2015 - 2017 pracował w parafii pw. św. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Wietrzychowicach. Od 2017 roku pełni urząd proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu k/ Tarnowa.

 

 

ks. Kazimierz Borczewski

  Urodził się 04.10.1953r. w Tarnowie. Tu ukończył Technikum Gastronomiczne o kierunku „ Technologia Żywienia Zbiorowego”. Po maturze w 1972r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ordynariusza dra Jerzego Ablewicza przyjął 28.05.1978r. Pochodzi z Parafii Katedralnej w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Szczawa, Brzesko-Słotwina, Bochnia parafia p.w. św. Mikołaja, Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

W 1988r. został mianowany na proboszcza Parafii w Rudach Rysiu, a następnie w 1996r. proboszczem w Wietrzychowicach. Po 40 latach duszpasterstwa w 2018r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu rodzinnym w Tarnowie.

Obecnie jako emeryt służy pomocą duszpasterską w Parafii Błonie, gdzie ks. Proboszczem jest jego były wikariusz ks. Piotr Barczyk.

Nr konta parafii

 

Kontakt

Błonie 80, 33-113 Błonie

 

+48 609 941 624

 

kancelaria@parafiablonie.pl

Parafia w mediach społecznościowych