Błonie 80, 33-113 Błonie 

kancelaria@parafiablonie.pl

Nasza 

Parafia

Historia parafii

         Błonie to miejsce szczególne na mapie tarnowskiego Kościoła choć skromne początki nie zapowiadały doniosłej roli, jaką miejscowość miała odegrać w XX wieku.

Pierwszy ośrodek duszpasterski powstał tu w 1905 roku, a do sprawowania kultu erygowano kaplicę w budynku podworskim, zakupionym przez Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Do czasów II wojny światowej miejsce to było wykorzystywane na potrzeby formacyjne i rekreacyjne, istniało tu także gospodarstwo rolne.

Istotną zmianę dla Błonia przyniósł wybuch II wojny światowej. Na początku września 1939 roku Tarnów zajęły wojska niemieckie a na potrzeby administracji zajęły tutejszy budynek Wyższego Seminarium Duchownego. Reagując na zaistniałą sytuację, rektor seminarium ks. Roman Sitko na spotkaniu u biskupa ks. Edwarda Komara zaproponował Błonie, jako miejsce studiów dla alumnów, co zostało zaakceptowane. Ks. rektor Roman Sitko, a także ojciec duchowny ks. Józef Brudz zamieszkali w willi "Ave", w salach rozlokowano pierwszego i piątego rocznika , gdyż warunki lokalowe nie pozwalały na zamieszkiwanie w obiekcie innych roczników-przebywało tu wówczas już około stu osób. Największa sale zaadoptowano na aule wykładową. Warunki były spartańskie, brakowało zaopatrzenia, nie było bieżącej wody ani kanalizacji. Mimo trudnej sytuacji hart ducha nie opuszczał wspólnoty - księża wykładowcy dojeżdżali na zajęcia z Tarnowa, część dojeżdżała furmankami lub rowerem, a część z nich mieszkała okresowo w Błoniu wymieniając się pokojami. 22 maja 1941 roku w godzinach rannych na teren wkroczyło gestapo. Finałem brutalnego przeszukania posesji było aresztowanie pierwszorocznych alumnów oraz ks. rektora Sitki, ks. Brudza oraz ks. Piskorza. Po czasie alumni zostali wypuszczeniu jednak ks. Roman Sitko który przyjął całą odpowiedzialność za prowadzenie nauczania pozostał w areszcie. 20 sierpnia 1942 roku został przewieziony do KL. Auschwitz-Birkenau gdzie poniósł męczeńska śmierć 12 października 1942 roku. 13 czerwca 1999 roku ks. Roman Sitko został ogłoszony błogosławionym Kościoła, wśród 108 polskich męczenników przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Historia Błonia i jego ośrodka duszpasterskiego przypada na lata 1957-1960. To właśnie wtedy powstaje kościół wg projektu Zbigniewa Rzepeckiego, który możemy podziwiać do dziś. Kamień węgielny kościoła poświęcił 16 czerwca 1957 roku bp Jan Stepa, a 5 czerwca 1960 roku bp Karol Pekała poświęcił wzniesiony kościół. Świątynia jest przedstawicielem modernizmu, kierunku tak chętnie implementowanego w powojennych obiektach sakralnych. Część wyposażenia pochodzi z lat 60-tych XX wieku, zalicza się do niego figura Ukrzyżowanego na ścianie prezbiterium z 1966 roku autorstwa Tadeusza Augustyna, witraże z tego samego roku, czy pierwotna ambona z 1960 roku wykonana przez architekta kościoła. Do najstarszych elementów należą figura św. Jana Chrzciciela oraz św. Stanisława Kostki wykonane w Monachium w 1908 roku umieszczone na ołtarzu bocznym z płaskorzeźbą Chrztu Chrystusa w prawej wnęce nawy. Lewa wnęka nawy poświęcona jest natomiast Świętej Rodzinie, której płaskorzeźba umieszczona jest w tym miejscu. Ciekawostką jest fakt, że pierwsze lata istnienia świątyni przypadały na okres II Sobory Watykańskiego, który przyniósł istotne zmiany w życiu Kościoła, m.in. sprawowania liturgii, czego doświadczamy do dziś. Krótko zatem w Błoniu trwał okres prowadzenia nabożeństw kapłana zwróconego w stronę tabernakulum, w 1966 roku w prezbiterium posadowiono mensę, a celebrans od tego momentu przewodzi wiernym będąc zwrócony w ich stronę. Kontynuując tradycję Kościoła tarnowskiego, który w Błoniu upatrywał remedium dla kapłaństwa trudnych czasach, właśnie tutaj rozpoczęło się wdrażanie posoborowych wytycznych, pół roku przed całą diecezją. Nowe formy udzielania chrztu świętego, nowe zasady prowadzenia liturgii, pierwsza schola i pierwsi lektorzy diecezji tarnowskiej właśnie w Błoniu inicjowali zmiany, które zapadły w odległym Watykanie. Uhonorowaniem rangi świątyni w Błoniu była jej konsekracja dokonana 14 października 2010 roku. Obecny proboszcz dba o życie duchowe wspólnoty. Skupiona jest ona wokół 10 Róż Różańcowych, Grupy Apostolskiej Młodzieży liczącej 15 osób, Księdza wspiera 19 lektorów, 24 ministrantów oraz Caritas licząca 10 członków świadczących pomoc parafialną. Nieocenioną pomoc dla obecnego duszpasterza wspólnoty stanowi ks. Kazimierz Borczewski, dawny jego proboszcz gdy ks. Piotr Barczyk był wikarym. W parafii rozwijany jest kult św. Charbela, w drugi czwartek miesiąca odbywają się nowenny do libańskiego świętego, co tydzień - nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

Nr konta parafii

 

Kontakt

Błonie 80, 33-113 Błonie

 

+48 609 941 624

 

kancelaria@parafiablonie.pl

Parafia w mediach społecznościowych