bł. ks. Roman Sitko

       Urodził się 30 marca 1880 roku w Czarnej Sędziszowskiej. Idąc za głosem powołania wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1904 roku, z rąk księdza biskupa Leona Wałęgi. Przez trzy lata był kapelanem Biskupa Tarnowskiego i sprawował opiekę duchową nad studentami Małego Seminarium Duchowego w Tarnowie. Po tym czasie biskup Wałęga mianował go katechetą Gimnazjum w Mielcu, gdzie gorliwie pracował przez trzynaście lat jako wychowawca młodzieży, przy tymże gimnazjum wybudował również Bursę. W dowód uznania za gorliwą pracę duszpasterską 31 października 1922 r. ks. R. Sitko został mianowany kanonikiem Kapituły Tarnowskiej, a w listopadzie został kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Kolejny ordynariusz diecezji tarnowskiej bp F. Lisowski 25 września 1936 r. mianował ks. Sitkę rektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie. Był szczerze oddanym, troskliwym opiekunem i wychowawcą.

Kiedy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa ks. Rektor Sitko, zatroskany o powołania kapłańskie, zorganizował studia teologiczne w Błoniu pod Tarnowem dla najmłodszych i najstarszych kleryków. 22 maja 1941 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gestapo otoczyło kaplicę w Błoniu. Ks. Rektor Roman Sitko wraz z innymi księżmi i alumnami roku I zostali aresztowani. Wywiezieni do Tarnowa, byli przesłuchiwani, bici i poniewierani. Ks. Sitko przez cały czas usilnie starł się o zwolnienie kleryków biorąc całą odpowiedzialność na siebie. Powtarzał, że sam chce ponieść śmierć, byle kleryków wypuszczono na wolność. 27 sierpnia 1942 r. ksiądz Rektor Roman Sitko został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer obozowy 61908. 2 października 1942 r. ks. Sitko wycieńczony obozowym życiem i codzienną fizyczną pracą, idąc wraz z współwięźniami do pracy, upadł w błoto z wyczerpania. Bity przez oprawców niemieckich leżał na ziemi. SS-man nadepnął ciężkim, wojskowym butem na szyję księdza i na oczach współwięźniów tak długo naciskał nogą na jego gardło, aż ks. Roman przestał oddychać.

Ks. Roman Sitko został wyniesiony na ołtarze w Wrszawie 13 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Został beatyfikowany jako jeden ze 108 Męczenników, którzy oddali życie za wiarę w obozach śmierci.

Wspomnienie liturgiczne 12 czerwca.

 

Od stycznia 2023 roku w naszej parafii, w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się nabożeństwa ku czci błogosławionego księdza Romana Sitki. 

 

polecamy obszerny materiał dotyczący bł. ks. Romana Sitki na stronie  https://www.wsd.tarnow.pl/bl-ks-roman-sitko

Błonie 80, 33-113 Błonie 

kancelaria@parafiablonie.pl

Nasza 

Parafia

Nr konta parafii

 

Kontakt

Błonie 80, 33-113 Błonie

 

+48 609 941 624

 

kancelaria@parafiablonie.pl

Parafia w mediach społecznościowych