Historia Parafii

Błonie jako posiadłość książęca jest wzmiankowane w dokumentach już w XI wieku. Nie znamy dokładnej daty erekcji parafii. W 1257 roku biskup poznański Bogufał III pozwolił tu poświęcić ołtarze. W roku 1280 Konrad II, Książe Mazowsza zbudował kościół murowany w stylu wczesno gotyckim pod wezwaniem Św. Trójcy, jako wotum za ocalenie z niewoli tatarskiej i osadził przy nim Kanoników Regularnych Laterańskich, których sprowadził, z Czerwińska. Był to już drugi z kolei kościół. Uległ on pożarowi w 1642 roku, a gdy został odbudowany, konserwował go ks. Jan z Zalesia Baykowski bp. sufragan poznański /+1650 r./. Po najeździe szwedzkim kościół wymagał gruntownego remontu. Prace te zakończono w 1661 roku, i 15. IX. tegoż roku bp. poznański Wojciech Tolibowski poświęcił z nim 4 nowe ołtarze. Kolatorami kościoła byli opaci czerwińscy, a choć na mocy konstytucji 1768 r. prawa kolatorskie zyskał król, to jednak sejm w roku 1775 znowu przekazał je opatom. Obecny trzynawowy Kościół, mimo pożarów części dachowej i sklepieniowej jest ten sam, który zbudował Konrad II. Posiada 6 ołtarzy, w tym Wielki z XVI wieku.W zabytkowym kościele są stare obrazy Matki Boskiej, Św. Antoniego, oraz portret księcia Konrada II z napisem: „Contradus II, dux Masoviae, fundator conventus et ecclesiae rlonensis, anno domini 1288 septulus in ecclesia Czervenensi.Są również epitafia zmarłych rodzin i Kanoników Regularnych. Kościół okolony był cmentarzem grzebalnym. Do 1831 roku proboszczami parafii byli Kanonicy Regularni. Od tej daty kapłani diecezjalni

Modlitwa do Patrona parafii

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków

Jeden Bóg w Trzech Osobach

Czym jest tajemnica Trójcy Świetej? Jak rozumieć to?

Bóg Ojciec

Ojca nikt nie widział tylko Syn. Tak mówi Jezus w Ewangelii. Możemy jednak stwierdzić Jego istnienie poprzez fakt nieustannego stwarzania.

Syn Boży

Przyszedł na ziemię aby, wypełnić wolę Ojca i poświęcić się jako Ofiara przebłagalna za grzechy ludzi. Tylko ten kto uwierzy zostanie zbawiony.

Duch Święty

Przychodzi nam z pomocą w rozumieniu Bożego Planu. Od chwilli stworzenia przenika nas swoją obecnością i daje dary które rozwijają naszą wiarę.

Duszpasterze w naszej parafii

W nawiasach podano rok przyjścia do parafii.

Ks. Kan. Tadeusz Gałecki
Proboszcz (2007)
Ks. Jarosław Nowakowski
Wikariusz (2015)
Ks. Arkadiusz Śledzik
Wikariusz (2019)
Ks. Marcin Żugaj
Wikariusz (2019)
Ks. Prałat Jacek Drzewiecki
Rezydent (2016)